Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba

Bc. Iva Karlovská

Sídlem: Staré Jesenčany 155, 53002

IČ: 08130906

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 30. 4. 2019

(dále jen: „správce“)

 

2.Kontaktní údaje správce tohoto webu

Jméno: Iva Karlovská 

Adresa pro doručování: Staré Jesenčany 155, 53002

Adresa elektronické pošty: iva@puraorganica.cz

Telefon: +420 723 177 806

Provozovna výdejny e-shopu: Showroom Pura Organica; Pichlova 649, Pardubice

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazuji řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi tak nakládáno.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zákonné plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu - zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů - podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu, pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Se zpracováním osobních údajů jste poskytl/a souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • vaše osobní údaje budou uchovány do doby, než odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů  - subdodavatelé správce

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • společnosti zajišťující marketingové služby.
 
Další společnosti zpracovávající vaše osobní údaje (Společnosti, které mi pomáhají analyzovat statistiky výkonu webu a různých prodejních kanálů)
 • Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6493 - společnost poskytující analytické nástroje zpracovávající anonymizovaně osobní údaje za účelem zisku statistických údajů.
 • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, Praha 8, 18600, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977 - pouze v případě uskutečněné objednávky za účelem zaslání dotazníku o spokojenosti s nákupem.
 • Google Czech Republic, s.r.o., IČO: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 15000, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 118342 - společnost poskytující analytické nástroje zpracovávající anonymizovaně osobní údaje za účelem zisku statistických údajů.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení jejich zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť všech osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.11.2020.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Co jsou cookies a jak to všechno funguje

Chci poskytovat co nejlepší podmínky pro vaše nakupování. A právě cookies mi umožní získat důležité informace, které povedou ke zlepšení mých služeb. Nebojte se, cookies nezjistí jak se jmenujete, ani kde bydlíte. využívám je k měření návštěvnosti stránek a k vytváření statistik návštěvnosti a vašeho chování na stránkách e-shopu.

 1. Pomáhají mi se správným fungováním stránek, aby vaše cesta mým eshopem proběhla hladce a bez potíží.
 2. Pomůžou vám při opakovaném nákupu předvyplnit vaše údaje a tím vám ušetří čas. Už žádné zbytečné zdržování.
 3. Napoví mi, které funkce nebo stránky používáte a co vás nejvíc zajímá. Já je díky takovým informacím můžu přizpůsobit a vylepšit.

Cookies jsou časově omezené. Některé jsou jen po dobu, než zavřete svůj prohlížet a zaklapnete PC. Jiné se drží uložené ve vašem zařízení do doby, než je sami v nastavení odstraníte. Sběr cookies za účelem výše uvedeným může být považováno za zpracování osobních údajů. Webové stránky ale můžete používat i v režimu, který sbírání údajů o vašem chování na webu neumožňuje. Tento režim si můžete upravit v rámci nastavení vašeho prohlížeče.

Jaké cookies na svém e-shopu používám?

 • Analytické - ty mi pomáhají zvýšit uživatelskou přívětivost webu.
 • Konverzní a sledovací - zjistím, kde se na e-shopu pohybujete, na co kliknete a k čemu vaše akce povede. 
 • A taky remarketingové - pomůžou mi správně nastavit obsah reklam každému pěkně na míru.